แจ้ค หม่า พูดถึง อเมริกาได้น่าสนใจมาก

โดย Pitbull Zone15 พ.ย. 2560
แจ้ค หม่า พูดถึง อเมริกาได้น่าสนใจมาก

สมัยก่อนอเมริกามียุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาก The world is flat การ outsource งานไปทั่วโลก จีน อินเดีย และเป็นเจ้าของ IP เทคโนโลยี แบรนด์ แต่มาวันนี้ ไม่ใช่ประเทศอื่นขโมยเศรษฐกิจจากอเมริกา แต่ตลอดหลายสิบปี อเมริกากลับใช้เงินไปกับการทำสงคราม แทนที่จะนำมาพัฒนาอุตสาหกรรม และชนชั้นกลาง คุณแพ้เพราะยุทธศาสตร์ต่างหาก

แต่แจ๊คหม่าพูดถึงไทย ได้น่าสนใจกว่า

1. ทุกประเทศอยากให้สินค้าในบ้านตัวเองแพง เช่น อาหรับอยากให้นำมันแพง ญี่ปุ่นอยากให้เนื้อโกเบแพง ยกเว้นประเทศไทยอยากให้ข้าวราคาถูก

2. ทุกประเทศอยากให้สัญชาติเค้ากับคนเก่ง ประเทศไทย ไม่อยากให้สัญชาติไทยกับคนเก่ง จนคนเก่งๆ ไปเป็นสัญชาติสิงค์โปร์หมด แม้โค้ชเกาหลีที่พาไปได้เหรียญ ไทยก็ยังไม่ให้สัญชาติ ซึ่งแปลกมาก

3. ทุกประเทศแก้ปัญหาความวุ่นวาย ด้วยการสร้างวินัย แต่ประเทศไทย ใช้วิธีสร้าง"กฏหมายใหม่"แต่หย่อนในการบังคับใช้ และวินัยยังเป็นปัญหา

4. ประเทศไทยเกลียดทุนนิยม แต่เศรษฐกิจทั้งโลกพึ่งพิงระบบทุน การคิดสวนทิศทางโลก แต่วัดผลตามทิศทางโลกคือ เศรษฐกิจ GDP จะไม่มีทางสำเร็จ ยกเว้นจะเป็นไปวัดผลอย่างอื่นแทน เช่น ความสุข

5. ประเทศไทยไม่เก่งเรื่องส่งออกคนเก่ง และกลัวคนเก่งมาแย่งงานในประเทศ ..แม้อยู่กลาง ASEAN คนเก่งทั่วโลกอยากมาทำงาน

6. ไทย เป็นเมืองหลวง Facebook แต่ ที่ตั้ง Server,จดทะเบียนบริษัทและภาษีทั้งหมดจ่ายที่สิงค์โปร์ เงินภาษีหายไปจำนวนมาก

7. คนไทยใช้เวลาพูดเรื่องประชาธิปไตย มากกว่า การเคารพสิทธิและให้เกียรติ์ซึ่งกันและกัน

8. ประเทศไทยจะแข็งแกร่งมาก หากใช้ยุทธศาสตร์อ่อนนอก แข็งใน คือ ต้องไปกับประเทศในโลกได้ และบังคับใช้กฏหมายให้เคร่งครัด สร้างวินัยให้คน และแข็งในที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา

อ่านแล้วคิดตามนะ ... เพราะเขาพูดให้คิด ไม่ได้พูดให้เชื่อ !!

ขอขอบคุณ
ข้อมูล : https://www.facebook.com/UltimateDogs/
แสดงความคิดเห็น
สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับ
ข่าวแนะนำ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข F1 Pitbull Coffee นักต่อสู้ ความไม่เป็นธรรม
Scroll to Top